Studenten - (Studie)begeleiding
Wij bieden individuele begeleiding voor MBO-, HBO- en universitaire studenten, die een steun in de rug zoeken. We helpen de student in één à twee uur per week weer meer grip op de studie en algemeen welbevinden te krijgen. Een persoonlijke lange- en korte termijnplanning is hierbij een vast hulpmiddel, daarnaast bekijken we gezamenlijk welke studiemethoden er zijn en welke bij jou het beste past. De voorwaarde is wel, dat je bereid bent om zelf de planning te volgen en studietechnieken te oefenen.

In samenwerking met de TU Delft is een training Effectief Studeren ontwikkeld voor studenten met een studiebeperking, die vaak in november en maart (periode 2 en 3) wordt gegeven in opdracht van TU Career & Counselling Services. (zie Trainingen op deze website) We begeleiden ook veel studenten met een functiebeperking zoals ASS of AD(H)D, waarbij we niet alleen de studie, maar ook het reilen en zeilen thuis en de sociale ontwikkeling meenemen in de begeleiding. Deze begeleiding kan ook na de studie voortgezet worden (zie Levensloopbegeleiding).

We begeleiden ook veel studenten met autisme, waarbij we niet alleen de studie, maar ook het reilen en zeilen thuis en de sociale ontwikkeling meenemen in de begeleiding. Deze begeleiding kan ook na de studie voortgezet worden (zie Levensloopbegeleiding).


Coaching
Coaching reikt handvatten om je bewust te worden van jezelf. Veel mensen hebben te maken met een overvloed aan keuzes, onzekerheden en dilemma's. Om de dingen weer helder te krijgen is zelfkennis nodig: inzicht in wat je wilt en kunt, maar ook wat je juist niet kunt en wat je belemmert. Samen met een coach zoek je uit wat je doelen zijn, wat je inspireert en wat je leven en werk 'zin' geeft. We werken toe naar een sterke basis van waaruit jij stappen kunt gaan zetten. Je coach ondersteunt, daagt uit en confronteert je op een respectvolle manier met de dingen die je zelf misschien nog niet had opgemerkt, om zo te komen tot daadwerkelijke actie en verandering.