Samenwerkende partijen
Om iedereen optimaal van dienst te kunnen zijn, werken wij samen met een aantal specialisten. Prettig aan alle samenwerkingsverbanden is dat er een directe lijn mogelijk is om belangrijke informatie over de cliënt, uiteraard met toestemming, te delen en onze krachten te bundelen om iemand optimaal te kunnen helpen.

Wij werken samen met:
TU Delft gebruikt onze expertise voor studie- en beroepskeuzetesten en diagnostiek bij stagnatie van de studie en we verzorgen een training Effectief Studeren voor studenten. Daarnaast begeleiden we studenten van de TU met hun studie, waarbij we het plannen en organiseren van de studie in combinatie met het reilen en zeilen thuis en de sociale ontwikkeling meenemen in de begeleiding.

Diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs in Delft en omstreken verwijzen naar ons door. Overleg over leerlingen en deelname aan een zorgoverleg is allemaal mogelijk in overleg met de ouders van de leerling.

Het SWVVO zet onze begeleiding soms in bij zorgleerlingen, die specialistische studiebegeleiding nodig hebben. Te denken valt aan kinderen met ASS, ADHD of andere problemen waardoor het presteren op school niet vanzelf gaat.

Ir. Lonneke B.M.M. Boels (www.alaka.nl) is wiskunde docent op het CLD en verzorgt bij haar thuis bijlessen wiskunde. Als er grotere problemen met wiskunde zijn, dan wij zelf kunnen oplossen, verwijzen we door.

Pauline van Soldt (www.paulinevansoldt.nl) biedt opvoedingsondersteuning, training en advies. Dit betreft hulp bij opvoeden thuis en opvoeden na echtscheiding.

Martijn Aalberts, kindertherapeut (www.praktijkvoordelft.nl) biedt snelle, kortdurende hulp voor minder complexe psychische problemen.

ADHD Praktijk Pietje Bell (www.adhdpietjebell.nl) biedt psycho-medische behandeling van kinderen met ADHD en aanverwante stoornissen voor kinderen tussen 6 en 18 jaar. Als uit onderzoek een indicatie voor AD(H)D komt, verwijzen wij door naar hen. Zij verwijzen door naar ons voor trainingen en huiswerkbegeleiding.

Kindinpraktijk (www.kindinpraktijk.nl) van Lilian Regeer, Helma Winkler, Saskia van der Meer en Sascha Fransen. Zij bieden vrijgevestigde jeugdhulp aan kinderen, jongvolwassenen en hun ouders. Thuis, op school of op locatie.

Huiswerk Instituut Amsterdam (HIA) (www.zelfstandigleren.nl) verzorgt in Amsterdam en omstreken allerhande activiteiten op het gebied van “leren leren”. Wij adviseren hen op aanvraag als de problematiek ingewikkelder ligt en ze verwijzen door voor testen.