Samenwerking
Om iedereen optimaal van dienst te kunnen zijn, werken wij samen met een aantal specialisten. Prettig aan alle samenwerkingsverbanden is dat er een directe lijn mogelijk is om belangrijke informatie over de cliŽnt, uiteraard met toestemming, te delen en onze krachten te bundelen om iemand optimaal te kunnen helpen.

Wij werken samen met:

TU Delft gebruikt onze expertise voor studie- en beroepskeuzetesten en diagnostiek bij stagnatie van de studie en we verzorgen een training Effectief Studeren voor studenten. Daarnaast begeleiden we studenten van de TU met hun studie, waarbij we het plannen en organiseren van de studie in combinatie met het reilen en zeilen thuis en de sociale ontwikkeling meenemen in de begeleiding.

De Haagse Hogeschool verwijst studenten als er meer intensieve en specialistische begeleiding nodig is, bijvoorbeeld als er sprake is van een functiebeperking als ASS/AD(H)D/Dyslexie. We begeleiden studenten op maat, waarbij we samen kijken waar iemand tegen aan loopt met studie, in het dagelijkse leven of in de sociale contacten (levensloopbegeleiding). (Meegaan naar) overleg met de professionals van de HHS is mogelijk in goed overleg met de betreffende student.

Diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs in Delft en omstreken verwijzen naar ons door. Overleg over leerlingen en deelname aan een zorgoverleg is allemaal mogelijk in overleg met de ouders van de leerling.

Het SWVVO zet onze begeleiding soms in bij zorgleerlingen, die specialistische studiebegeleiding nodig hebben. Te denken valt aan kinderen met ASS, ADHD of andere problemen waardoor het presteren op school niet vanzelf gaat.

Pauline van Soldt (www.paulinevansoldt.nl) biedt opvoedingsondersteuning, training en advies. Dit betreft hulp bij opvoeden thuis en opvoeden na echtscheiding.

Martijn Aalberts, kindertherapeut (www.praktijkvoordelft.nl) biedt snelle, kortdurende hulp voor minder complexe psychische problemen.

Helma Winkler (www.adviesbureauwinkler.nl) biedt hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. De praktijk biedt zowel diagnostiek als behandeling en werkt samen met andere hulpverleners in de Generalistische Basis GGZ, de voormalige eerste lijn.

ADHD Praktijk Pietje Bell (www.adhdpietjebell.nl)  biedt psycho-medische behandeling van kinderen met ADHD en aanverwante stoornissen voor kinderen tussen 6 en 18 jaar. Als uit onderzoek een indicatie voor AD(H)D komt, verwijzen wij door naar hen. Zij verwijzen door naar ons voor trainingen en huiswerkbegeleiding.

Bij Logopediepraktijk Delfgauw (logopd.nl) helpt logopediste Saskia van der Meer kinderen en volwassenen die problemen hebben op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, slikken en sensorische informatieverwerking.