Specialistische begeleiding - Levensloopbegeleiding

In de loop der jaren hebben we een expertise opgebouwd in de begeleiding van jongeren en jong-volwassenen met een normale tot hoge intelligentie in combinatie met autisme, AD(H)D, angst of depressie of anderzins beperkte belastbaarheid. Onze begeleiding is heel breed. De basis komt vanuit het bieden van structuur en het aanleren van routines. Dit kan zijn met dagritmes, sociale relaties, samenwerking. We onderhouden nauw contact met andere hulpverleners en de eventuele opleiding om een vangnet om de cliënt heen te bouwen. De begeleiding bestaat uit gesprekken en oefeningen om overzicht en inzicht te creëren. Wij gaan daarin oplossingsgericht te werk. Onze begeleiding is grotendeels individueel.

Doordat we met een klein team van deskundige mensen werken is het contact met de cliënt heel persoonlijk, we kennen de achtergrond en de aandachtspunten. Hierdoor signaleren we snel als zich problemen voordoen en kan hulp op maat geboden worden. Het is ook mogelijk om bij ons in de studieruimte te komen werken, waarbij wat vaker even kort overleg mogelijk is. Voor scholieren en studenten met ASS en AD(H)D geeft het rust en regelmaat en een laagdrempelige ingang voor verdere hulp. Bij onrust of paniek kan iemand altijd even binnen lopen om te overleggen met een begeleider of een veilige plek te hebben om even tot rust te komen.

Zeker bij grotere veranderingen zoals de overstap naar een nieuw type onderwijs, onrust of ziekte thuis of in hun directe omgeving heeft deze groep een vaste plek en een vaste begeleider nodig om met ze mee te denken en hun leven te (blijven) structureren. Dit kan ook voortduren na een studie of prettig zijn voor (jong-)volwassenen die niet studeren. In principe vindt de begeleiding plaats in ons pand aan de Rotterdamseweg, maar indien gewenst behoort begeleiding aan huis ook tot de mogelijkheden.