Foto van Julie
Julie le Grand
Na mijn eindexamen Gymnasium (Natuurkunde, Wiskunde B, Scheikunde, Grieks, Frans, Engels en Nederlands) ben ik Psychologie gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na de eerste algemene jaren koos ik voor de specialisatie Onderwijs- en ontwikkelingspsychologie. Voor een korte stage gaf ik rekentraining aan een aantal leerlingen van een LOM-school. Mijn eindstage liep ik bij de onderwijsbegeleidingsdienst van Leiden. Voor mijn scriptie ontwierp en gaf ik een training in begrijpend lezen aan basisscholieren en onderzocht wat belangrijke basisvaardigheden zijn om een goede begrijpend lezer te zijn. In 1996 studeerde ik af en verhuisde naar Eindhoven. Daar heb ik vier jaar bij een bureau voor studiebegeleiding een groep leerlingen begeleid en de intake-onderzoeken verzorgd. Eind 2000 besloot ik samen met Joca een eigen instituut voor studiebegeleiding en testen op te starten in Delft. Ik ben moeder van drie kinderen.