Samenwerkende partijen
Om iedereen optimaal van dienst te kunnen zijn, werken wij samen met een aantal specialisten. Prettig aan alle samenwerkingsverbanden is dat er een directe lijn mogelijk is om belangrijke informatie over de cliënt, uiteraard met toestemming, te delen en onze krachten bundelen om iemand optimaal te kunnen helpen.

Le Grand is onderdeel van:   logokindinpraktijk
Dit is een samenwerking van hulpverleners in Delft en omstreken, die samen expertise in huis hebben om kinderen, jong-volwassenen en hun ouders de hulp te bieden, die zij nodig hebben. Dit kan thuis, op school of op locatie.

Dit zijn de hulpverleners van kindinpraktijk :
Pauline van Soldt (www.paulinevansoldt.nl) biedt opvoedingsondersteuning, training en advies. Dit betreft hulp bij opvoeden thuis en opvoeden na echtscheiding.
Lilian Regeer (www.ciezo.com)is een ervaren AD(H)D en autisme coach, die weekenden, lezingen en video home training verzorgt.
Helma Winkler (www.adviesbureauwinkler.nl) biedt hulpverlening in de eerste lijn. Voor onderzoek, advies, begeleiding en (spel-)therapie bij kinderen, jongeren en volwassenen.
Saskia van der Meer (info@logopd.nl) is logopediste.
Sascha Fransen (www.speltherapie.eu) is speltherapeute.


Wij werken ook samen met:
TU Delft gebruikt onze expertise voor studie- en beroepskeuzetesten en diagnostiek bij stagnatie van de studie en we verzorgen een training Effectief Studeren voor studenten. Daarnaast begeleiden we studenten van de TU met hun studie, waarbij we het plannen en organiseren van de studie in combinatie met het reilen en zeilen thuis en de sociale ontwikkeling meenemen in de begeleiding.

Diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs in Delft en omstreken verwijzen naar ons door. Overleg over leerlingen, besteden van een rugzak is allemaal mogelijk in overleg met de ouders van de leerling.

Ir. Lonneke B.M.M. Boels (www.alaka.nl) is wiskunde docent op het CLD en verzorgt bij haar thuis bijlessen wiskunde. Als er grotere problemen met wiskunde zijn, dan wij zelf kunnen oplossen, verwijzen we door.

Martijn Aalberts, kindertherapeut (www.praktijkvoordelft.nl) biedt snelle, kortdurende hulp voor minder complexe psychische problemen.

ADHD Praktijk Pietje Bell (www.adhdpietjebell.nl) van Britt Bakker en Irene Hofmeijer biedt psycho-medische behandeling van kinderen met ADHD en aanverwante stoornissen voor kinderen tussen 6 en 18 jaar. Als uit onderzoek een indicatie voor AD(H)D komt, verwijzen wij door naar hen. Zij verwijzen door naar ons voor trainingen en huiswerkbegeleiding.

Huiswerk Instituut Amsterdam (HIA) (www.zelfstandigleren.nl) verzorgt in Amsterdam en omstreken allerhande activiteiten op het gebied van “leren leren”. Wij adviseren hen op aanvraag als de problematiek ingewikkelder ligt en ze verwijzen door voor testen.