Korte trainingen basisvaardigheden

Dís en tís, ontleden, duitse naamvallen, engelse werkwoorden, procentenÖdit zijn maar een paar van de onderwerpen, waar veel scholieren moeite mee blijken te hebben. In de loop der jaren hebben we allerlei lesmaterialen verzameld en gemaakt om deze en andere basisvaardigheden weer op te frissen of nu eindelijk eens goed aan te leren.

Welke trainingen zijn er?
  • Nederlands werkwoordspelling
  • Ontleden
  • Samenvatten
  • Betoog, uiteenzetting, brief
  • Examenbegeleiding
  • Wiskunde/ rekenen onderbouw
  • Wat kun je verwachten?
    De vaardigheden worden in kleine groepjes aangeleerd en geoefend. Daarnaast is er tijd en aandacht voor individuele verschillen. De training wordt meestal in vier sessies van 1,5 uur gegeven.